กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ 0
2 การแข่งขันแอโรบิค ม.๑-ม.๓ 0
3 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖ 0
4 การแข่งขันแอโรบิค ป.๑-ป.๖ 0