ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 6
2 คณิตศาสตร์ 6
3 ภาษาต่างประเทศ 18
4 วิทยาศาสตร์ 4
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 4
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
8 คอมพิวเตอร์ 2
9 ทัศนศิลป์ 3
10 การศึกษาปฐมวัย 7
11 ดนตรี 8
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2
13 นาฎศิลป์ 1