ลำดับ โรงเรียน (รวมทุกรายการ) รวม
1     โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 24 11 4 39
2     โรงเรียนมารีย์วิทยา 24 10 6 40
3     โรงเรียนพงษศิริวิทยา 23 10 6 39
4     โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 22 19 6 47
5     โรงเรียนอมรศิลป์ 18 11 5 34
6     โรงเรียนเก้งเต็ก 18 11 3 32
7     โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 18 9 3 30
8     โรงเรียนอุบลรัตน์ 15 8 6 29
9     โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 14 12 6 32
10     โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 14 9 4 27
11     โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก 14 7 6 27
12     โรงเรียนเมธาพัฒน์ 14 7 4 25
13     โรงเรียนบุญณดาวิทยา 12 3 4 19
14     โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 11 11 2 24
15     โรงเรียนประสารวิทยา 10 4 8 22
16     โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 9 12 5 26
17     โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 9 10 9 28
18     โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 9 5 5 19
19     โรงเรียนปลูกปัญญา 9 3 0 12
20     โรงเรียนเทเรซาอุปถัมถ์ 8 14 8 30
21     โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 8 11 4 23
22     โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 8 8 7 23
23     โรงเรียนวัดสุทธจินดา 8 7 6 21
24     โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา 7 13 3 23
25     โรงเรียนมารีย์ธงชัย 7 12 10 29
26     โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 7 5 7 19
27     โรงเรียนเหรียญทองวิทยา 7 4 4 15
28     โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 7 3 3 13
29     โรงเรียนเตชะวิทย์ 7 1 3 11
30     โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา 6 13 6 25
31     โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 6 13 5 24
32     โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา 6 11 6 23
33     โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 6 1 0 7
34     โรงเรียนพฤกษาวิทยา 5 7 7 19
35     โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 5 4 4 13
36     โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย 7 5 2 2 9
37     โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 5 1 1 7
38     โรงเรียนอนุบาลบ้านภาษา 5 1 1 7
39     โรงเรียนภูริตา 4 8 4 16
40     โรงเรียนนพบุตรศึกษา (ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 4 5 7 16
41     โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา 3 19 5 27
42     โรงเรียนคมพิสิฐวิทยา 3 8 3 14
43     โรงเรียนอนุบาลเป็นหนึ่ง 3 8 1 12
44     โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 3 3 6 12
45     โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา 3 3 6 12
46     โรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว 5 3 3 5 11
47     โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 3 3 2 8
48     โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 3 1 0 4
49     โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์ 2 10 9 21
50     โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ 2 6 3 11
51     โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 2 4 3 9
52     โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 2 3 3 8
53     โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 2 3 2 7
54     โรงเรียนณัฐญาศึกษา 2 2 4 8
55     โรงเรียนอนุบาลจินดา 2 2 0 4
56     โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) 2 2 0 4
57     โรงเรียนอนุบาลพิมาย 2 1 0 3
58     โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 2 0 0 2
59     โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 4 1 4 4 9
60     โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 7 1 3 2 6
61     โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก 1 3 0 4
62     โรงเรียนประชานุสรณ์ 1 2 2 5
63     โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 1 1 2 4
64     โรงเรียนสายสัมพันธ์ 1 0 5 6
65     โรงเรียนคูณวรวิชญ์ 1 0 1 2
66     โรงเรียนโคราชวิทยา 1 0 0 1
67     โรงเรียนดงเค็งศึกษา 1 0 0 1
68     โรงเรียนวัฒนวิทยา 0 5 7 12
69     โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี 0 3 1 4
70     โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 0 2 4 6
71     โรงเรียนอนุบาลอนันตะ 0 2 0 2
72     โรงเรียนปิ่นนรินทร์วิทยา 0 1 1 2
73     โรงเรียนสกุลศึกษา 0 1 0 1
74     โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 0 0 0 0
75    โรงเรียนวานิชวิทยา 0 0 0 0
76    โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 0 0 0
77    โรงเรียนอนุบาลดวงแขวิทยา 0 0 0 0
78    โรงเรียนอนุบาลบพิตร 0 0 0 0
79    โรงเรียนอนุบาลทิพย์ปัญญา 0 0 0 0
80    โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 0 0 0 0
81    โรงเรียนอนุบาลชัยศิริ 0 0 0 0
82    โรงเรียนมารีย์รักษ์ 0 0 0 0
83    โรงเรียนอนุบาลวัดทุ่งสว่าง 0 0 0 0
84    โรงเรียนอนุบาลหลานย่าโม 0 0 0 0
85    โรงเรียนอนุบาลอรุณสายมิตร 0 0 0 0
86    โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา 0 0 0 0
87    โรงเรียนอนุบาลเยาวนารถ 0 0 0 0
88    โรงเรียนอนุบาลดาวเรือง 0 0 0 0
89    โรงเรียนอนุบาลแสนยวิทยาภูมิ 0 0 0 0
90    โรงเรียนอนุบาลสมใจรัก 0 0 0 0
91    โรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ 0 0 0 0
92    โรงเรียนอนุบาลแสงไทย 0 0 0 0
93    โรงเรียนนานาชาติเวสลี่ย์ 0 0 0 0
94    โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ 0 0 0 0
95    โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 0 0 0 0
96    โรงเรียนไชยมนัสศึกษา 0 0 0 0
97    โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 0 0 0 0
98    โรงเรียนอนุบาลคิดส์ปัญจพัฒนา 0 0 0 0
99    โรงเรียนจรัสพงษ์วิทยา 0 0 0 0
100    โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2 0 0 0 0
101    โรงเรียนกีรติศึกษา 0 0 0 0
102    โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 0 0 0 0
103    โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 0 0 0 0
104    โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ 0 0 0 0
105    โรงเรียนปัญญาประทีป 0 0 0 0
106    โรงเรียนสุนันทาวิทยา 0 0 0 0
107    โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 0 0 0 0
108    โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 3 0 0 0 0
109    โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 4 0 0 0 0
110    โรงเรียนอนุบาลพลอยชมพู 0 0 0 0
111    โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 0 0 0 0
112    โรงเรียนอนุบาลแก้วตา 0 0 0 0
113    โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ 0 0 0 0
114    โรงเรียนอนุบาลกอบัว 0 0 0 0
115    โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0 0
116    โรงเรียนอนุบาลแพรวไพลิน 0 0 0 0
117    โรงเรียนธารปัญญาวิเทศศึกษา 0 0 0 0
รายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ