กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ 26
2 การแข่งขันแอโรบิค ม.๑-ม.๓ 6
3 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-ม.๖ 17
4 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖ 29
5 การแข่งขันแอโรบิค ป.๑-ป.๖ 25