ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 98.5 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 98.25 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 97.75 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง จ.เลย 97.25 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 96.25 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 95.75 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 95.75 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 94.75 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ 93.75 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 93.5 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 93.25 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 93.25 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 93 ระดับเหรียญทอง 12
14 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 93 ระดับเหรียญทอง 12
15 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ จ.อุดรธานี 92.5 ระดับเหรียญทอง 13
16 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 92 ระดับเหรียญทอง 14
17 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 92 ระดับเหรียญทอง 14
18 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 91.5 ระดับเหรียญทอง 15
19 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 90 ระดับเหรียญทอง 16
20 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 89.5 ระดับเหรียญทอง 17
21 โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ จ.อุดรธานี 88.5 ระดับเหรียญทอง 18
22 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ จ.บุรีรัมย์ 87.5 ระดับเหรียญทอง 19
23 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ จ.ชัยภูมิ 87.5 ระดับเหรียญทอง 19
24 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 87.5 ระดับเหรียญทอง 19
25 โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา จ.ชัยภูมิ 85.5 ระดับเหรียญทอง 20
26 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 83 ระดับเหรียญทอง 21
27 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา จ.อุบลราชธานี 82.25 ระดับเหรียญทอง 22
28 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 78.75 ระดับเหรียญเงิน 23
29 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 73 ระดับเหรียญเงิน 24

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION