ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 97 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 92.33 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ 92 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 91.67 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 90.67 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 90 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 90 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 90 ระดับเหรียญทอง 6
9 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 90 ระดับเหรียญทอง 6
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 89.67 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จ.สกลนคร 89.67 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 89 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 89 ระดับเหรียญทอง 12
14 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร จ.ร้อยเอ็ด 89 ระดับเหรียญทอง 12
15 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 88.33 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 88.33 ระดับเหรียญทอง 15
17 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 88.33 ระดับเหรียญทอง 15
18 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 87.67 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 87.33 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนศรีเทพบาล จ.ชัยภูมิ 87 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา จ.นครราชสีมา 85.67 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 84.33 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 84 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา จ.อุบลราชธานี 81.67 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 79.33 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 78.33 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ จ.กาฬสินธุ์ 77.33 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 76.67 ระดับเหรียญเงิน 28

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION