ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จ.สกลนคร 96 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนนิภาศิริ จ.บุรีรัมย์ 95 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร จ.บึงกาฬ 91 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 89 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 87 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลทองขาว จ.ยโสธร 87 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 84 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 84 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 83 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 81 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จ.บุรีรัมย์ 81 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 80 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อุดรธานี จ.อุดรธานี 79 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 79 ระดับเหรียญเงิน 13
15 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 78 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 78 ระดับเหรียญเงิน 15
17 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 78 ระดับเหรียญเงิน 15
18 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 76 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 75 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 75 ระดับเหรียญเงิน 19
21 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น 75 ระดับเหรียญเงิน 19
22 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 75 ระดับเหรียญเงิน 19
23 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 75 ระดับเหรียญเงิน 19
24 โรงเรียนสาคริชวิทยา จ.ชัยภูมิ 73 ระดับเหรียญเงิน 24
25 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 71 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 71 ระดับเหรียญเงิน 25
27 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 69 ระดับเหรียญทองแดง 27
28 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 69 ระดับเหรียญทองแดง 27
29 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ จ.หนองคาย 68 ระดับเหรียญทองแดง 29
30 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา จ.นครราชสีมา 66 ระดับเหรียญทองแดง 30
31 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 64 ระดับเหรียญทองแดง 31
32 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 64 ระดับเหรียญทองแดง 31
33 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 64 ระดับเหรียญทองแดง 31
34 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ จ.ยโสธร 64 ระดับเหรียญทองแดง 31
35 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี จ.บึงกาฬ 58 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 35

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION