ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 90 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 87.4 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 84.8 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 82.2 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 79.4 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 79.4 ระดับเหรียญเงิน 5
7 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 79 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 78.2 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 75.6 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 75 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ จ.อุดรธานี 74.4 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 74.2 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 73.2 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 65.8 ระดับเหรียญทองแดง 14
15 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 63.6 ระดับเหรียญทองแดง 15
16 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 63 ระดับเหรียญทองแดง 16
17 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 61.4 ระดับเหรียญทองแดง 17
18 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 47.8 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 18
19 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 19

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION