ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 100 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 90 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 90 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 80 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเมธาพัฒน์ จ.นครราชสีมา 80 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 80 ระดับเหรียญทอง 4
7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 80 ระดับเหรียญทอง 4
8 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 80 ระดับเหรียญทอง 4
9 โรงเรียนกมลลักษณ์ จ.บุรีรัมย์ 75 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 70 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม จ.เลย 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
13 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
14 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
15 โรงเรียนท่านพระสารีบุตร จ.มุกดาหาร 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
16 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
17 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
18 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
19 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
20 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
21 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
22 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง จ.ขอนแก่น 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
23 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
24 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
25 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
26 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
27 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION