ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 97.66 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 93.83 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา จ.นครราชสีมา 90.66 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 89.33 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย จ.นครราชสีมา 88.33 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 88 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 87.66 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 87 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 87 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนสาคริชวิทยา จ.ชัยภูมิ 86.66 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 86.66 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนอนุบาลทองสตา จ.ร้อยเอ็ด 85.66 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 84.33 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 84.33 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 84.33 ระดับเหรียญทอง 13
16 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 84 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 84 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 84 ระดับเหรียญทอง 16
19 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 83.66 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 82.33 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนรักเรียนพิทยา จ.ขอนแก่น 81.66 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 81.66 ระดับเหรียญทอง 21
23 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 81 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 80.66 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน จ.สกลนคร 78 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 77.66 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 76.33 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 75 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 73 ระดับเหรียญเงิน 29
30 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 67 ระดับเหรียญทองแดง 30
31 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี จ.บึงกาฬ 60 ระดับเหรียญทองแดง 31
32 โรงเรียนสุนทรวิทยา จ.หนองบัวลำภู 60 ระดับเหรียญทองแดง 31

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION