ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จ.นครราชสีมา 96 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย 7 จ.นครราชสีมา 94 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนกมลลักษณ์ จ.บุรีรัมย์ 92 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 90 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 89 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ จ.ขอนแก่น 88 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 86 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 84 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 83 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา จ.อุบลราชธานี 81 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 79 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ จ.ยโสธร 78 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนชุลีมาสก์ศึกษา จ.ชัยภูมิ 77 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนอนุบาลทองขาว จ.ยโสธร 76 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 76 ระดับเหรียญเงิน 14
16 โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา จ.ชัยภูมิ 75 ระดับเหรียญเงิน 15
17 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 75 ระดับเหรียญเงิน 15
18 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 74 ระดับเหรียญเงิน 16
19 โรงเรียนกรุณาศึกษา จ.ขอนแก่น 74 ระดับเหรียญเงิน 16
20 โรงเรียนอนุบาลลำปาว จ.กาฬสินธุ์ 74 ระดับเหรียญเงิน 16
21 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 73 ระดับเหรียญเงิน 17
22 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 73 ระดับเหรียญเงิน 17
23 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ จ.กาฬสินธุ์ 73 ระดับเหรียญเงิน 17
24 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ จ.บึงกาฬ 72 ระดับเหรียญเงิน 18
25 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 72 ระดับเหรียญเงิน 18
26 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 72 ระดับเหรียญเงิน 18
27 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 71 ระดับเหรียญเงิน 19
28 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 71 ระดับเหรียญเงิน 19
29 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จ.อำนาจเจริญ 71 ระดับเหรียญเงิน 19
30 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 70 ระดับเหรียญเงิน 20
31 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ จ.มหาสารคาม 70 ระดับเหรียญเงิน 20
32 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ จ.หนองคาย 69 ระดับเหรียญทองแดง 21
33 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก จ.มหาสารคาม 67 ระดับเหรียญทองแดง 22

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION