ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา จ.อุบลราชธานี 98 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 96 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 93 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จ.นครราชสีมา 90 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 89 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนสมฤทัย จ.กาฬสินธุ์ 88 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนสาคริชวิทยา จ.ชัยภูมิ 88 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 87 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 87 ระดับเหรียญทอง 7
10 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 87 ระดับเหรียญทอง 7
11 โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา จ.ชัยภูมิ 86 ระดับเหรียญทอง 8
12 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จ.ขอนแก่น 86 ระดับเหรียญทอง 8
13 โรงเรียนกมลลักษณ์ จ.บุรีรัมย์ 86 ระดับเหรียญทอง 8
14 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 86 ระดับเหรียญทอง 8
15 โรงเรียนอนุบาลธีรา จ.บุรีรัมย์ 85 ระดับเหรียญทอง 9
16 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 85 ระดับเหรียญทอง 9
17 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 85 ระดับเหรียญทอง 9
18 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 85 ระดับเหรียญทอง 9
19 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จ.อำนาจเจริญ 85 ระดับเหรียญทอง 9
20 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ จ.หนองคาย 85 ระดับเหรียญทอง 9
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี จ.ยโสธร 84 ระดับเหรียญทอง 10
22 โรงเรียนอนุบาลวรวิมล จ.ขอนแก่น 84 ระดับเหรียญทอง 10
23 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 84 ระดับเหรียญทอง 10
24 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 84 ระดับเหรียญทอง 10
25 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 78 ระดับเหรียญเงิน 11
26 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 78 ระดับเหรียญเงิน 11
27 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก จ.มหาสารคาม 78 ระดับเหรียญเงิน 11
28 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 78 ระดับเหรียญเงิน 11
29 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ จ.บึงกาฬ 67 ระดับเหรียญทองแดง 12
30 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 67 ระดับเหรียญทองแดง 12
31 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 67 ระดับเหรียญทองแดง 12
32 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 67 ระดับเหรียญทองแดง 12
33 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร จ.ร้อยเอ็ด 67 ระดับเหรียญทองแดง 12
34 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 67 ระดับเหรียญทองแดง 12

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION