ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 93 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 91 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลวรวิมล จ.ขอนแก่น 79 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี 78 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ จ.อุดรธานี 77 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 76 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 75 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 74 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 73 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 72 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์ (สิงหเสนีอุปถัมภ์) จ.สุรินทร์ 69 ระดับเหรียญทองแดง 12
13 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 68 ระดับเหรียญทองแดง 13
14 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 67 ระดับเหรียญทองแดง 14
15 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 66 ระดับเหรียญทองแดง 15
16 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 66 ระดับเหรียญทองแดง 15
17 โรงเรียนมงคลศึกษา จ.ชัยภูมิ 65 ระดับเหรียญทองแดง 16
18 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 64 ระดับเหรียญทองแดง 17
19 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 63 ระดับเหรียญทองแดง 18
20 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 62 ระดับเหรียญทองแดง 19
21 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 61 ระดับเหรียญทองแดง 20

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION