ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสันติรักษ์ จ.หนองคาย 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 94 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 92 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 90 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 88 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 87 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 85 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา จ.หนองบัวลำภู 83 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 79 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 79 ระดับเหรียญเงิน 9
11 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 78 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 78 ระดับเหรียญเงิน 11
13 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา จ.อุบลราชธานี 78 ระดับเหรียญเงิน 11
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 77 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนกมลลักษณ์ จ.บุรีรัมย์ 77 ระดับเหรียญเงิน 14
16 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 77 ระดับเหรียญเงิน 14
17 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 75 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ จ.นครราชสีมา 75 ระดับเหรียญเงิน 17
19 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 75 ระดับเหรียญเงิน 17
20 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 74 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 74 ระดับเหรียญเงิน 20
22 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี จ.บึงกาฬ 73 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 72 ระดับเหรียญเงิน 23
24 โรงเรียนอนุบาลญาริดา จ.อุดรธานี 71 ระดับเหรียญเงิน 24
25 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 68 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนมารีพิทักษ์ จ.บุรีรัมย์ 68 ระดับเหรียญทองแดง 25
27 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 67 ระดับเหรียญทองแดง 27
28 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 66 ระดับเหรียญทองแดง 28
29 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 65 ระดับเหรียญทองแดง 29
30 โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ จ.ร้อยเอ็ด 65 ระดับเหรียญทองแดง 29
31 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 64 ระดับเหรียญทองแดง 31
32 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 63 ระดับเหรียญทองแดง 32
33 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ จ.หนองคาย 63 ระดับเหรียญทองแดง 32

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION