ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 94 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 91 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนวรเวทยากร จ.บุรีรัมย์ 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 89 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 88 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 88 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 88 ระดับเหรียญทอง 5
8 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 87 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 86 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 86 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ จ.นครราชสีมา 85 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 83 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 82 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 82 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 81 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 78 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 77 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จ.บุรีรัมย์ 77 ระดับเหรียญเงิน 17
19 โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา จ.นครราชสีมา 76 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 75 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 75 ระดับเหรียญเงิน 20
22 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 75 ระดับเหรียญเงิน 20
23 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 73 ระดับเหรียญเงิน 23
24 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา จ.ขอนแก่น 72 ระดับเหรียญเงิน 24
25 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 71 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 70 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต จ.บึงกาฬ 69 ระดับเหรียญทองแดง 27
28 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จ.นครพนม 69 ระดับเหรียญทองแดง 27
29 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 69 ระดับเหรียญทองแดง 27
30 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 68 ระดับเหรียญทองแดง 30
31 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 67 ระดับเหรียญทองแดง 31
32 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ จ.หนองคาย 66 ระดับเหรียญทองแดง 32
33 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ จ.ยโสธร 57 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 33

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION