ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 89.67 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 88.33 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลทองขาว จ.ยโสธร 87.67 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 87 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ จ.ขอนแก่น 86.33 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ จ.อุดรธานี 85.33 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา จ.อุบลราชธานี 85 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 84.33 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 84.33 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 84.33 ระดับเหรียญทอง 8
11 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 83.33 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 81.67 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 81 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 78.33 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 78.33 ระดับเหรียญเงิน 14
16 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 76.67 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 75.66 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 74.33 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จ.ศรีสะเกษ 74 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 73.67 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 73.33 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา จ.นครราชสีมา 73 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 72.67 ระดับเหรียญเงิน 23
24 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 72.67 ระดับเหรียญเงิน 23
25 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 72.33 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล จ.ชัยภูมิ 72.33 ระดับเหรียญเงิน 25
27 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 71 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ จ.ยโสธร 71 ระดับเหรียญเงิน 27
29 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 70.67 ระดับเหรียญเงิน 29
30 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 68 ระดับเหรียญทองแดง 30
31 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี จ.บึงกาฬ 66.67 ระดับเหรียญทองแดง 31

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION