ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 93 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 91 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 90 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 88 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนการกุศลวัดโพธิ์ทอง จ.ขอนแก่น 85 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จ.ศรีสะเกษ 82 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 79 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 78 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา จ.นครราชสีมา 76 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 75 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 74 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 73 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร จ.ยโสธร 72 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 71 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด 70 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ 69 ระดับเหรียญทองแดง 17
18 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา จ.หนองบัวลำภู 68 ระดับเหรียญทองแดง 18
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ จ.ชัยภูมิ 67 ระดับเหรียญทองแดง 19
20 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 66 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม จ.เลย 65 ระดับเหรียญทองแดง 21
22 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 64 ระดับเหรียญทองแดง 22
23 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 63 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนอนุบาลทองสตา จ.ร้อยเอ็ด 62 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 54 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
26 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 53 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 26
27 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 27
28 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี จ.บึงกาฬ 51 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION