ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 88.8 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 87 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 86.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 85.8 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 85.6 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 83.6 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 81 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จ.สกลนคร 79.6 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 79.4 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 78.4 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง จ.ขอนแก่น 77.6 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 77.6 ระดับเหรียญเงิน 11
13 โรงเรียนอนุบาลญาริดา จ.อุดรธานี 77.6 ระดับเหรียญเงิน 11
14 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 77.2 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 76.4 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 72.2 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 73.2 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 71.4 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร จ.ยโสธร 71.2 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 69.6 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 68.6 ระดับเหรียญทองแดง 21
22 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 68.4 ระดับเหรียญทองแดง 22
23 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 66 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 62.6 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 58.4 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
26 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น 57.2 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 26
27 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 55.8 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 27
28 โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ จ.ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28
29 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 48.2 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
30 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 46.6 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 30

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION