ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอุดรวิทยา จ.อุดรธานี 100 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 95 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 85 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 85 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 85 ระดับเหรียญทอง 4
7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 80 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 80 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 80 ระดับเหรียญทอง 7
10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช จ.นครราชสีมา 70 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
12 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
13 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
14 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
15 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
16 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
17 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
18 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จ.บุรีรัมย์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
19 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
20 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
21 โรงเรียนสหมิตรพิทยา จ.ร้อยเอ็ด 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
22 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
23 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
24 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
25 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จ.นครพนม 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
26 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
27 โรงเรียนกรุณาศึกษา จ.ขอนแก่น 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
28 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
29 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11
30 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 11

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION