ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ จ.ขอนแก่น 96 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลเป็นหนึ่ง จ.นครราชสีมา 95 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนรักเรียนพิทยา จ.ขอนแก่น 94 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์นิรมล จ.อุบลราชธานี 93 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์ 93 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 92 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 92 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 92 ระดับเหรียญทอง 6
9 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 92 ระดับเหรียญทอง 6
10 โรงเรียนกมลลักษณ์ จ.บุรีรัมย์ 91 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 91 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ จ.ยโสธร 91 ระดับเหรียญทอง 10
13 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก อุบลฯ จ.อุบลราชธานี 91 ระดับเหรียญทอง 10
14 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 90 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนอนุบาลมีสุข จ.นครพนม 89 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 89 ระดับเหรียญทอง 15
17 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 88 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 88 ระดับเหรียญทอง 17
19 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 87 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 87 ระดับเหรียญทอง 19
21 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 86 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 85 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ จ.สกลนคร 84 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ จ.เลย 84 ระดับเหรียญทอง 23
25 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 83 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ จ.ชัยภูมิ 82 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 81 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา จ.ยโสธร 77 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนช.วิทยา จ.ร้อยเอ็ด 77 ระดับเหรียญเงิน 28
30 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 77 ระดับเหรียญเงิน 28
31 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 76 ระดับเหรียญเงิน 31
32 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 76 ระดับเหรียญเงิน 31
33 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 76 ระดับเหรียญเงิน 31
34 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง จ.หนองคาย 75 ระดับเหรียญเงิน 34
35 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก จ.มุกดาหาร 71 ระดับเหรียญเงิน 35
36 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 70 ระดับเหรียญเงิน 36

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION