ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 98 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 97 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 96 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร จ.บึงกาฬ 94 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 94 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 94 ระดับเหรียญทอง 4
7 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จ.ขอนแก่น 94 ระดับเหรียญทอง 4
8 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 92 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ จ.ขอนแก่น 92 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 92 ระดับเหรียญทอง 8
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก จ.มุกดาหาร 92 ระดับเหรียญทอง 8
12 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 92 ระดับเหรียญทอง 8
13 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 92 ระดับเหรียญทอง 8
14 โรงเรียนอนุบาลวรรณรัตน์ จ.นครพนม 92 ระดับเหรียญทอง 8
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 90 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์เชียงคาน จ.เลย 90 ระดับเหรียญทอง 15
17 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 90 ระดับเหรียญทอง 15
18 โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก จ.นครพนม 90 ระดับเหรียญทอง 15
19 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 90 ระดับเหรียญทอง 15
20 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 90 ระดับเหรียญทอง 15
21 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา จ.อุบลราชธานี 90 ระดับเหรียญทอง 15
22 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ จ.ยโสธร 89 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 89 ระดับเหรียญทอง 22
24 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 89 ระดับเหรียญทอง 22
25 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 89 ระดับเหรียญทอง 22
26 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน จ.สกลนคร 89 ระดับเหรียญทอง 22
27 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 89 ระดับเหรียญทอง 22
28 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 89 ระดับเหรียญทอง 22
29 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 89 ระดับเหรียญทอง 22
30 โรงเรียนอนุบาลจินลดา จ.หนองคาย 89 ระดับเหรียญทอง 22
31 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 79 ระดับเหรียญเงิน 31
32 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 79 ระดับเหรียญเงิน 31
33 โรงเรียนพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู 79 ระดับเหรียญเงิน 31
34 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 79 ระดับเหรียญเงิน 31
35 โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล จ.ชัยภูมิ 79 ระดับเหรียญเงิน 31
36 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 75 ระดับเหรียญเงิน 36

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION