ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวรเวทยากร จ.บุรีรัมย์ 96 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา จ.ขอนแก่น 94 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 จ.นครราชสีมา 93 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 92 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลวรรณรัตน์ จ.นครพนม 91 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก จ.มุกดาหาร 91 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 91 ระดับเหรียญทอง 5
8 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 91 ระดับเหรียญทอง 5
9 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 89 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 89 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ จ.มหาสารคาม 89 ระดับเหรียญทอง 9
12 โรงเรียนอนุบาลมัญจาคริสเตียน จ.ขอนแก่น 89 ระดับเหรียญทอง 9
13 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 89 ระดับเหรียญทอง 9
14 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 87 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 87 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 87 ระดับเหรียญทอง 14
17 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 87 ระดับเหรียญทอง 14
18 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 87 ระดับเหรียญทอง 14
19 โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล จ.ชัยภูมิ 84 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 84 ระดับเหรียญทอง 19
21 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จ.นครราชสีมา 84 ระดับเหรียญทอง 19
22 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 84 ระดับเหรียญทอง 19
23 โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ จ.หนองคาย 84 ระดับเหรียญทอง 19
24 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร จ.บึงกาฬ 82 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด 82 ระดับเหรียญทอง 24
26 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ จ.เลย 82 ระดับเหรียญทอง 24
27 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ จ.ยโสธร 82 ระดับเหรียญทอง 24
28 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ จ.หนองคาย 82 ระดับเหรียญทอง 24
29 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ จ.กาฬสินธุ์ 81 ระดับเหรียญทอง 29
30 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 81 ระดับเหรียญทอง 29
31 โรงเรียนเทพนุสรณ์ จ.อุดรธานี 80 ระดับเหรียญทอง 31
32 โรงเรียนอรุณจิตร จ.อุบลราชธานี 80 ระดับเหรียญทอง 31

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION