ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 96.75 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 95.75 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 94.5 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์เชียงคาน จ.เลย 93.5 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 93.25 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก จ.มุกดาหาร 92.5 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 92.25 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์ 91.25 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลวรรณรัตน์ จ.นครพนม 90.75 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 90.5 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น 90 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนโฮลี่เมรีอุดรธานี จ.อุดรธานี 90 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 89.5 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น จ.ขอนแก่น 89.5 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 89.25 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 88 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 88 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 88 ระดับเหรียญทอง 16
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านภาษา จ.นครราชสีมา 87.75 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 87.75 ระดับเหรียญทอง 19
21 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ จ.ยโสธร 87.5 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนอนุบาลทองขาว จ.ยโสธร 87.5 ระดับเหรียญทอง 21
23 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร จ.บึงกาฬ 87 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 85.75 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 85.5 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนมารีพิทักษ์ จ.บุรีรัมย์ 85 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ จ.หนองคาย 84 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา จ.หนองบัวลำภู 82.75 ระดับเหรียญทอง 28
29 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 82.75 ระดับเหรียญทอง 28
30 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 80.5 ระดับเหรียญทอง 30
31 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 75.25 ระดับเหรียญเงิน 31
32 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 74.5 ระดับเหรียญเงิน 32
33 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 73 ระดับเหรียญเงิน 33
34 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม จ.อุบลราชธานี 71.5 ระดับเหรียญเงิน 34
35 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ จ.มหาสารคาม 67.5 ระดับเหรียญทองแดง 35

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION