ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 85 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 83 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 81 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 78 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 78 ระดับเหรียญเงิน 4
6 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 76 ระดับเหรียญเงิน 5
7 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จ.ศรีสะเกษ 75 ระดับเหรียญเงิน 6
8 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 75 ระดับเหรียญเงิน 6
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 72 ระดับเหรียญเงิน 7
10 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 71 ระดับเหรียญเงิน 8
11 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จ.นครพนม 68 ระดับเหรียญทองแดง 9
12 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 68 ระดับเหรียญทองแดง 9
13 โรงเรียนพัฒนาปัญญา จ.อุดรธานี 68 ระดับเหรียญทองแดง 9
14 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 68 ระดับเหรียญทองแดง 9
15 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 67 ระดับเหรียญทองแดง 10
16 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 66 ระดับเหรียญทองแดง 11
17 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 66 ระดับเหรียญทองแดง 11
18 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 65 ระดับเหรียญทองแดง 12
19 โรงเรียนอนุบาลลำปาว จ.กาฬสินธุ์ 63 ระดับเหรียญทองแดง 13
20 โรงเรียนมารีย์นิรมล จ.อุบลราชธานี 63 ระดับเหรียญทองแดง 13
21 โรงเรียนอนุบาลทองสตา จ.ร้อยเอ็ด 63 ระดับเหรียญทองแดง 13
22 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง จ.เลย 62 ระดับเหรียญทองแดง 14
23 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 60 ระดับเหรียญทองแดง 15
24 โรงเรียนอนุบาลอังสนา จ.สกลนคร 58 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
25 โรงเรียนอนุบาลสายสมร จ.ยโสธร 57 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
26 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น 56 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 18
27 โรงเรียนจอนวิทยกุล จ.มหาสารคาม 55 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 19
28 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 20

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION