ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 90 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 86 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 83.6 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 83.6 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 80.4 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 79.6 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 77.4 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา จ.บุรีรัมย์ 76.2 ระดับเหรียญเงิน 8

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION