ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเว็บไซต์ Web Applications ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 87 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลวรวิมล จ.ขอนแก่น 83 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 82 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 80 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 79 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 75 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 72 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 71 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) จ.นครราชสีมา 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION