ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 95.67 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 92.67 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 90.83 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 89.67 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 88 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา จ.บุรีรัมย์ 85.33 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนโพธิวิชญา จ.เลย 84.67 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 82.33 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 81 ระดับเหรียญทอง 9

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION