ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 94 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ.ขอนแก่น 92 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา จ.มหาสารคาม 91 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา จ.บุรีรัมย์ 90 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 83 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช จ.นครราชสีมา 81 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา จ.กาฬสินธุ์ 80 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 78 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 77 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 76 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 75 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 73 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนสิงห์วงศ์ จ.บุรีรัมย์ 72 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 71 ระดับเหรียญเงิน 15

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION