ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลวรวิมล จ.ขอนแก่น 97 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเทพนุสรณ์ จ.อุดรธานี 96 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี 95 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา 94 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา จ.นครราชสีมา 93 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 92 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 79 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 78 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 77 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 76 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนนิภาศิริ จ.บุรีรัมย์ 75 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 69 ระดับเหรียญทองแดง 12
13 โรงเรียนมัธยมธษพล จ.กาฬสินธุ์ 68 ระดับเหรียญทองแดง 13
14 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา จ.กาฬสินธุ์ 67 ระดับเหรียญทองแดง 14
15 โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง จ.ร้อยเอ็ด 66 ระดับเหรียญทองแดง 15

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION