ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนพิเศษ ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ จ.ยโสธร 89.67 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 89.33 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู จ.นครราชสีมา 88 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 87 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพัฒนาปัญญา จ.อุดรธานี 83.67 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 82.67 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา จ.ขอนแก่น 80 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลเก่งกล้าพัฒนา จ.เลย 79.67 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อุดรธานี จ.อุดรธานี 79 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 79 ระดับเหรียญเงิน 9
11 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 78.67 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนสุรัสวดี จ.ขอนแก่น 76 ระดับเหรียญเงิน 12

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION