ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ ช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 94 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 93 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 92 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ จ.เลย 91 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 91 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 90 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 90 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 90 ระดับเหรียญทอง 7
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก จ.มุกดาหาร 89 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่ จ.ขอนแก่น 88 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ จ.ยโสธร 87 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์ 86 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 86 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ จ.เลย 86 ระดับเหรียญทอง 13
16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 85 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 85 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 84 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ จ.ยโสธร 83 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ จ.ขอนแก่น 82 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 จ.นครราชสีมา 82 ระดับเหรียญทอง 20
22 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 82 ระดับเหรียญทอง 20
23 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 82 ระดับเหรียญทอง 20
24 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ จ.มหาสารคาม 81 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 80 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 79 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ จ.หนองคาย 78 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 77 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนไพเราะวิทยา (อนุบาล) จ.ชัยภูมิ 77 ระดับเหรียญเงิน 28
30 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 72 ระดับเหรียญเงิน 29
31 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 67 ระดับเหรียญทองแดง 31

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION