ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 92 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 85 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 81 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 75 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 71 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด 62 ระดับเหรียญทองแดง 7
8 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 60 ระดับเหรียญทองแดง 8

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION