ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 จ.อุบลราชธานี 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 92.66 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 91 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 87.66 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 84.33 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 82.33 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 81 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 79.33 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 72.66 ระดับเหรียญเงิน 9

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION