ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 93 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา จ.ขอนแก่น 90.66 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 90.66 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
4 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 89.66 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 86.66 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 85 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 82.66 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จ.นครพนม 79.33 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา จ.อุบลราชธานี 79.33 ระดับเหรียญเงิน 8
10 โรงเรียนซู่เอ็ง จ.ขอนแก่น 79 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 78.16 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 78 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 76.66 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 74.33 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ จ.บึงกาฬ 74 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 73 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 72 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล จ.ชัยภูมิ 71.33 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 71 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 69 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 68.66 ระดับเหรียญทองแดง 21
22 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 68.66 ระดับเหรียญทองแดง 21
23 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 67.33 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 67.16 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนโคราชวิทยา จ.นครราชสีมา 66 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 65.5 ระดับเหรียญทองแดง 26

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION