ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 90.3 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 87.3 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 86.7 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 83 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 80.7 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 77.3 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 75.3 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 74.3 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 70.3 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 68.7 ระดับเหรียญทองแดง 10
11 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 65 ระดับเหรียญทองแดง 11
12 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 60.3 ระดับเหรียญทองแดง 12

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION