ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 88 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 85 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 จ.อุบลราชธานี 84 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 83 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 82.5 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 80 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 74 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 72.5 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด 71.5 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 71 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 68.5 ระดับเหรียญทองแดง 11
12 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 66 ระดับเหรียญทองแดง 12
13 โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) จ.นครราชสีมา 62 ระดับเหรียญทองแดง 13
14 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 61 ระดับเหรียญทองแดง 14
15 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 15

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION