ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิค ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ 96 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 94 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 92 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 91 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนสมเด็จ จ.อุบลราชธานี 89.4 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 85.4 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ จ.นครราชสีมา 85 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 84.6 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร จ.ขอนแก่น 83.8 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 82.4 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 81.8 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 81.4 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 80.2 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ จ.ชัยภูมิ 78.4 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 77 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 76.2 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนภูพานหลวง จ.สกลนคร 76.2 ระดับเหรียญเงิน 16
18 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 76.2 ระดับเหรียญเงิน 16
19 โรงเรียนศิริเกษวิทยา จ.อุบลราชธานี 76.2 ระดับเหรียญเงิน 16
20 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร จ.ศรีสะเกษ 76 ระดับเหรียญเงิน 17
21 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 73.6 ระดับเหรียญเงิน 18
22 โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา จ.ชัยภูมิ 71.8 ระดับเหรียญเงิน 19
23 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 65 ระดับเหรียญทองแดง 20

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION