ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิค ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 92 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 88 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จ.กาฬสินธุ์ 82 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 76 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 70 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 64 ระดับเหรียญทองแดง 6

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION