ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 88 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 84.34 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา จ.ขอนแก่น 81.99 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ จ.กาฬสินธุ์ 81.33 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 80.99 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 80.67 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 80.01 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 79.33 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนจอนวิทยกุล จ.มหาสารคาม 78.33 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 77 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 76.01 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 75.34 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 73.66 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 73.66 ระดับเหรียญเงิน 13
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 73.33 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ จ.ยโสธร 72.67 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จ.นครพนม 72.01 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนสาคริชวิทยา จ.ชัยภูมิ 71.33 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 69.33 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 68 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 67 ระดับเหรียญทองแดง 21
22 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ จ.หนองคาย 65.01 ระดับเหรียญทองแดง 22
23 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 64.33 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 62.67 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 61.66 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนคริสเตียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 54.66 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 26

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION