ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 88 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.นครราชสีมา 88 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
3 โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม จ.ขอนแก่น 86 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
4 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ จ.อุดรธานี 85 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 85 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
6 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 83 ระดับเหรียญทอง 4
7 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 82 ระดับเหรียญทอง 5
8 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ จ.ยโสธร 82 ระดับเหรียญทอง 5
9 โรงเรียนวรเวทยากร จ.บุรีรัมย์ 81 ระดับเหรียญทอง 6
10 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 81 ระดับเหรียญทอง 6
11 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 80 ระดับเหรียญทอง 7
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ จ.ชัยภูมิ 80 ระดับเหรียญทอง 7
13 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 80 ระดับเหรียญทอง 7
14 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 76 ระดับเหรียญเงิน 8
15 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 75 ระดับเหรียญเงิน 9
16 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 73 ระดับเหรียญเงิน 10
17 โรงเรียนจอนวิทยกุล จ.มหาสารคาม 72 ระดับเหรียญเงิน 10
18 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ จ.ชัยภูมิ 72 ระดับเหรียญเงิน 11
19 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 72 ระดับเหรียญเงิน 11
20 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน จ.สกลนคร 72 ระดับเหรียญเงิน 11
21 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 70 ระดับเหรียญเงิน 12
22 โรงเรียนอนุบาลลำปาว จ.กาฬสินธุ์ 70 ระดับเหรียญเงิน 12
23 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 70 ระดับเหรียญเงิน 12
24 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี จ.บึงกาฬ 64 ระดับเหรียญทองแดง 13
25 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 62 ระดับเหรียญทองแดง 14
26 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 58 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 15
27 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 57 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 16
28 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 55 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION