ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม การประกวดกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา จ.ยโสธร 92 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 89.5 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ จ.ชัยภูมิ 86.5 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา จ.กาฬสินธุ์ 85.5 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนวัดป่านาเชือก จ.มหาสารคาม 84.5 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลมัญจาคริสเตียน จ.ขอนแก่น 84 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ จ.นครราชสีมา 83.5 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 81.5 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ จ.อุดรธานี 78.5 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 77.5 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 76 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 75.5 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 73.5 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 72.5 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนอนุบาลลำปาว จ.กาฬสินธุ์ 70.5 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 68.5 ระดับเหรียญทองแดง 16
17 โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา จ.ชัยภูมิ 66.5 ระดับเหรียญทองแดง 17
18 โรงเรียนอุดรวิทยา จ.อุดรธานี 65.5 ระดับเหรียญทองแดง 18
19 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 64 ระดับเหรียญทองแดง 19
20 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 63 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา จ.ศรีสะเกษ 62.5 ระดับเหรียญทองแดง 21

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION