ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 91 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 88 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 86 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 83 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 82 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 81 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 80 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 77 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 77 ระดับเหรียญเงิน 8
10 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 76 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 74 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 74 ระดับเหรียญเงิน 11
13 โรงเรียนบุญมีวิทยา จ.กาฬสินธุ์ 71 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ จ.สกลนคร 71 ระดับเหรียญเงิน 13
15 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 71 ระดับเหรียญเงิน 13
16 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 70 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 65 ระดับเหรียญทองแดง 17
18 โรงเรียนสาคริชวิทยา จ.ชัยภูมิ 65 ระดับเหรียญทองแดง 17
19 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 63 ระดับเหรียญทองแดง 19
20 โรงเรียนอนุบาลญาริดา จ.อุดรธานี 62 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 60 ระดับเหรียญทองแดง 21
22 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จ.นครราชสีมา 59 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 22
23 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 52 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
24 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 52 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 23
25 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง จ.เลย 51 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
26 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 40 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 26

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION