ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จ.ขอนแก่น 93 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 91 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 88 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 88 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนอนุบาล ก ไก่ จ.นครราชสีมา 87 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ จ.อุดรธานี 87 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 87 ระดับเหรียญทอง 7
10 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 86 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 86 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 86 ระดับเหรียญทอง 10
13 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 86 ระดับเหรียญทอง 10
14 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 85 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ จ.กาฬสินธุ์ 83 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 81 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 81 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ จ.บึงกาฬ 79 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 76 ระดับเหรียญเงิน 19

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION