ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร จ.ศรีสะเกษ 98.16 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 97 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ 96.3 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 93.6 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 92.6 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 92.3 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 92.3 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน จ.ขอนแก่น 92.3 ระดับเหรียญทอง 6
9 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อุดรธานี จ.อุดรธานี 89.6 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จ.นครราชสีมา 89.3 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ จ.ยโสธร 89.3 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 88.6 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 88.6 ระดับเหรียญทอง 12
14 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 88.3 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 87 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด 86.6 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนอนุบาลทองสตา จ.ร้อยเอ็ด 86.3 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 86.3 ระดับเหรียญทอง 17
19 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 85.6 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จ.อุดรธานี 85.6 ระดับเหรียญทอง 19
21 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร จ.ยโสธร 85 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 84.3 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ จ.บึงกาฬ 84 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 84 ระดับเหรียญทอง 23
25 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ จ.กาฬสินธุ์ 83.3 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 83 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ จ.หนองคาย 82 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 77.6 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนอนุบาลดงหลวง จ.มุกดาหาร 75.3 ระดับเหรียญเงิน 29
30 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 69 ระดับเหรียญทองแดง 30

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION