ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 93 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 91 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา 90 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 89 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 89 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 89 ระดับเหรียญทอง 5
8 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 88 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา จ.ขอนแก่น 88 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา จ.กาฬสินธุ์ 87 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 86 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 86 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 86 ระดับเหรียญทอง 11
14 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อุดรธานี จ.อุดรธานี 86 ระดับเหรียญทอง 11
15 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 85 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 84 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา จ.อำนาจเจริญ 83 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 83 ระดับเหรียญทอง 17
19 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 83 ระดับเหรียญทอง 17

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION