ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 96 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 93 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 91 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 88 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 87 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 86 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 86 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 85 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 84 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา จ.บุรีรัมย์ 82 ระดับเหรียญทอง 10

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION