ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 จ.อำนาจเจริญ 94.33 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 93 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา จ.อุบลราชธานี 91 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 89 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 86.33 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น 85.66 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จ.นครราชสีมา 85.33 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 85 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 84.66 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 84.66 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี จ.บึงกาฬ 84.66 ระดับเหรียญทอง 9
12 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 84.33 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนกมลาลักษณ์ จ.อุดรธานี 84 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 84 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนณัฐฑิยาสกลนคร จ.สกลนคร 84 ระดับเหรียญทอง 13
16 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 83 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 83 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา จ.หนองบัวลำภู 82.66 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 82.66 ระดับเหรียญทอง 18
20 โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ จ.ร้อยเอ็ด 82.33 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 82.33 ระดับเหรียญทอง 20
22 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 81 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง จ.เลย 80.66 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จ.บุรีรัมย์ 80.66 ระดับเหรียญทอง 23

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION