ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 98 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ จ.ขอนแก่น 96 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนวรเวทยากร จ.บุรีรัมย์ 95 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา จ.ขอนแก่น 94 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 92 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอุบลรัตน์ จ.นครราชสีมา 91 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 90.92 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 90 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 90 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนวัดป่านาเชือก จ.มหาสารคาม 89 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 88 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา จ.อุบลราชธานี 88 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 87 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนแงงกวง จ.สุรินทร์ 87 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จ.บุรีรัมย์ 86.5 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ จ.กาฬสินธุ์ 86 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 86 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 86 ระดับเหรียญทอง 16
19 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 85.33 ระดับเหรียญทอง 19
20 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 84.67 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 84.67 ระดับเหรียญทอง 20
22 โรงเรียนเทพนุสรณ์ จ.อุดรธานี 84.67 ระดับเหรียญทอง 20
23 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 84 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 84 ระดับเหรียญทอง 23
25 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 83 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 82 ระดับเหรียญทอง 26
27 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 81 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนธนพรวิทยา จ.กาฬสินธิ์ 80 ระดับเหรียญทอง 28

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION