ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 96 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 95 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 94 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 93 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 92 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 90 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง จ.ขอนแก่น 89 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 87 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 87 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 86 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 85 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ จ.อุดรธานี 84 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์ (สิงหเสนีอุปถัมภ์) จ.สุรินทร์ 83 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 81 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 81 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ 70 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 70 ระดับเหรียญเงิน 16

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION