ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 97 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 96 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 95 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 94 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 94 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อุดรธานี จ.อุดรธานี 94 ระดับเหรียญทอง 4
7 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 94 ระดับเหรียญทอง 4
8 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 93 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา จ.อำนาจเจริญ 93 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ 93 ระดับเหรียญทอง 8
11 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 93 ระดับเหรียญทอง 8
12 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 92 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 92 ระดับเหรียญทอง 12
14 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 92 ระดับเหรียญทอง 12
15 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา จ.กาฬสินธุ์ 91 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 91 ระดับเหรียญทอง 15
17 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 90 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 90 ระดับเหรียญทอง 17
19 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 90 ระดับเหรียญทอง 17
20 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 89 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์ (สิงหเสนีอุปถัมภ์) จ.สุรินทร์ 89 ระดับเหรียญทอง 20
22 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 87 ระดับเหรียญทอง 22

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION